Suprafața de 3 hectare pe care s-a făcut completarea cu puieți este administrată de Ocolul Silvic de Regim Zetea. Pădurea a fost puternic brăcuită în perioada 2000-2010, proprietatea fiind fragmentată, într-o zonă cu tăieri necontrolate.

În cadrul proiectului, au fost plantați 3.000 de puieți de larice, gorun, măr pădureț, păr pădureț, cireș, castan, paltin și frasin.

Composesoratului nu i-a fost încă retrocedată proprietatea forestieră și astfel nu are capacitatea de a finanța lucrări de refacere și întreținere a suprafeței.

Proprietar: Composesoratul Teleac
Ocolul silvic: Zetea
Coordonate GPS: 46°22’58.99″N, 25°26’54.22″E
Altitudine: 800 m
Expoziție: platou
Suprafața efectivă de regenerat: completări pe 3 hectare
Compoziția țel: 7MO1LA2DT
Formula de împădurire: larice, gorun, măr pădureț, păr pădureț, cireș, castan, paltin și frasin (plantarea inițială a fost cu 100% molid).
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2005-2013