Plantare Satu Mare

Suprafața de 3 hectare pe care s-a făcut completarea cu puieți este administrată de Ocolul Silvic de Regim Zetea. Pădurea a fost puternic brăcuită în perioada 2000-2010, proprietatea fiind fragmentată, într-o zonă cu tăieri necontrolate.

În cadrul proiectului, au fost plantați 3.000 de puieți de larice, gorun, măr pădureț, păr pădureț, cireș, castan, paltin și frasin.

Composesoratului nu i-a fost încă retrocedată proprietatea forestieră și astfel nu are capacitatea de a finanța lucrări de refacere și întreținere a suprafeței.

Proprietar: Composesoratul Teleac

Ocolul silvic: Zetea

Coordonate GPS: 46°22’58.99″N, 25°26’54.22″E

Altitudine: 800 m

Expoziție: platou

Suprafața efectivă de regenerat: completări pe 3 hectare

Compoziția țel: 7MO1LA2DT

Formula de împădurire: larice, gorun, măr pădureț, păr pădureț, cireș, castan, paltin și frasin (plantarea inițială a fost cu 100% molid).

Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2005-2013