Această zonă a fost despădurită în urmă cu 60 de ani pentru a extinde pășunile. Suprafața a fost reintrodusă în fondul forestier în 2010 iar primăria comunei a plantat 16 hectare cu gorun și frasin în 2016-2017. În 2018 am plantat aici 10 hectare (50 000 de puieți de gorun, paltin, frasin). În 2019 am continuat cu alte 10 hectare. În 2020, proprietarul poate acoperi 10% din costul lucrărilor de reîmpădurire.

Proprietar: Comuna Dumbrăvița
Ocolul silvic: Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș
Unitatea de producție: Perimetrul Forestiera Mare Vlădeni
Coordonate GPS: 45°45’15.31″N, 25°19’54.33″E
Altitudine: 585-610 metri
Expoziție: S
Înclinare: 10-15°
Suprafața efectivă de regenerat: 10 ha
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 5314/ 5152
Grupa ecologică: 46
Formula de împădurire: 6Go, 4FrPaM
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: > 5 ani