Plantare Măguri Răcătău 1

Comuna Vidra este într-o situație dificilă din punct de vedere al gestionării fondului forestier, deoarece are suprafețe extinse de reîmpădurit. O mare parte a proprietății (400 de hectare) a fost afectată de doborâturi de vânt masive și 2011, în special în partea aflată în județul Cluj. O mare parte a doborâturilor au afectat păduri tinere, astfel încât nu au putut fi acumulate resurse în fondul de regenerare. Această parcelă a fost plantată de ocolul silvic, împreună cu alte parcel din zonă, dar regenerarea nu a avut succes. În prezent există pâlcuri de regenerare, atât naturală cât și artificială.  Parcela face parte din situl Natura 2000 ROSCI 0233 Somesul Rece. Proprietarul poate acoperi 20% din costul lucrărilor de reîmpădurire.

Proprietar: Comuna Vidra

Ocolul silvic: Abrud

Unitatea de producție: U.P. XII Comuna Vidra

Unitatea amenajistică: 100A

Coordonate GPS: 46°30’42.96″N, 23° 5’54.54″E

Altitudine: 1500 metres

Expoziție: NE

Înclinare: 15°

Suprafața efectivă de regenerat: 10 ha

Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 1121/2312

Grupa ecologică: 10

Formula de împădurire: 10Mo

Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2011