Zona a fost afectată de o doborâtură de vânt în 2017. Aici era o pădure de amestec (70% molid, 10% brad, 20% foioase) de 70 de ani și nu există regenerare naturală.

Proprietar: Comuna Băiuț
Ocolul silvic: Asociația Salcâmul Ciumești
Unitatea de producție: U.P. II Băiuț
Unitatea amenajistică: 97A
Coordonate GPS: 47°37’32.89″N, 24° 0’59.01″E
Altitudine: 800 – 900 metri
Expoziție: V
Înclinare: 25°
Suprafața efectivă de regenerat: 4 ha
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 1311/ 3333
Grupa ecologică: 16
Formula de împădurire: 7Mo, 2Fa, 1Br
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2017