Această pădure, ce face parte dintr-o rezervație de semințe, a fost afectată de doborâturi de vânt în 2017. Era o pădure de amestec (40% brad, 40% molid, 20% fag) și nu există regenerare naturală.

Proprietar: Comuna Băiuț
Ocolul silvic: Asociația Salcâmul Ciumești
Unitatea de producție: U.P. II Băiuț
Unitatea amenajistică: 125A
Coordonate GPS: 47°36’33.07″N, 23°59’39.44″E
Altitudine: 600 – 750 metri
Expoziție: NV
Înclinare: 25°
Suprafața efectivă de regenerat: 5 ha
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 2212/ 3332
Grupa ecologică: 26
Formula de împădurire: 6Mo, 3Br, 1Fa
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2017