Plantare Strâmbu Băiuț 3

Această pădure, ce face parte dintr-o rezervație de semințe, a fost afectată de doborâturi de vânt în 2017. Era o pădure de amestec (40% brad, 40% molid, 20% fag) și nu există regenerare naturală.

Proprietar: Comuna Băiuț

Ocolul silvic: Asociația Salcâmul Ciumești

Unitatea de producție: U.P. II Băiuț

Unitatea amenajistică: 125A

Coordonate GPS: 47°36’33.07″N, 23°59’39.44″E

Altitudine: 600 – 750 metri

Expoziție: NV

Înclinare: 25°

Suprafața efectivă de regenerat: 5 ha

Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 2212/ 3332

Grupa ecologică: 26

Formula de împădurire: 6Mo, 3Br, 1Fa

Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2017