Plantare Voșlăbeni 2

Zona a fost afectată de o doborâtură de vânt în 2017 iar regenerarea naturală este limitată. Parcelele sunt dintr-o pădure de protecție (protejarea cursului de apă, în amonte de un lac de acumulare). Proprietarul poate acoperi 20% din costul lucrărilor de reîmpădurire.

Proprietar: Comuna Voșlăbeni

Ocolul silvic: Miercurea Ciuc

Unitatea de producție: U.P. II Voșlăbeni

Unitatea amenajistică: 24A, 24B

Coordonate GPS: 46°43’36.00″N, 25°44’59.05″E

Altitudine: 1000 metri

Expoziție: SV

Înclinare: 22-33°

Suprafața efectivă de regenerat: 4,6 ha

Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 1113/ 2332

Grupa ecologică: 6

Formula de împădurire: 8Mo, 2Fa

Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2017