Zona a fost afectată de o doborâtură de vânt în 2017 iar regenerarea naturală este limitată. Parcelele sunt dintr-o pădure de protecție (protejarea cursului de apă, în amonte de un lac de acumulare). Proprietarul poate acoperi 20% din costul lucrărilor de reîmpădurire.

Proprietar: Comuna Voșlăbeni
Ocolul silvic: Miercurea Ciuc
Unitatea de producție: U.P. II Voșlăbeni
Unitatea amenajistică: 24A, 24B
Coordonate GPS: 46°43’36.00″N, 25°44’59.05″E
Altitudine: 1000 metri
Expoziție: SV
Înclinare: 22-33°
Suprafața efectivă de regenerat: 4,6 ha
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 1113/ 2332
Grupa ecologică: 6
Formula de împădurire: 8Mo, 2Fa
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2017