Palntare Strâmbu Băiuț 2

Zona a fost afectată de o doborâtură de vânt în 2017. Aici era o pădure de amestec (70% molid, 10% brad, 20% foioase) de 70 de ani și nu există regenerare naturală.

Proprietar: Comuna Băiuț

Ocolul silvic: Asociația Salcâmul Ciumești

Unitatea de producție: U.P. II Băiuț

Unitatea amenajistică: 97A

Coordonate GPS: 47°37’32.89″N, 24° 0’59.01″E

Altitudine: 800 – 900 metri

Expoziție: V

Înclinare: 25°

Suprafața efectivă de regenerat: 4 ha

Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 1311/ 3333

Grupa ecologică: 16

Formula de împădurire: 7Mo, 2Fa, 1Br

Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2017