Despre noi

„Pădurea de Mâine” este un proiect dezvoltat de Asociația Administratorilor de Păduri alături de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și HS Timber Group, în dorința de a asigura dezvoltarea durabilă a pădurilor.

Proiectul își propune plantarea unui milion de puieți pe parcursul a cinci ani. Lucrările de întreținere și monitorizare vor continua timp de trei ani pentru a asigura atingerea obiectivului, respectiv instalarea cu succes a vegetație forestiere. Inițiativa „Pădurea de Mâine” vine în sprijinul proprietarilor privați de păduri care nu au resursele necesare pentru îngrijirea suprafețelor deținute.

Regenerarea pădurilor din fondul forestier are loc, de obicei, în mod natural – fără să fie necesare intervenții externe. Când acest lucru nu este posibil, proprietarul este obligat prin lege să reîmpădurească. În mod normal, costurile de plantare sunt acoperite de fondul de conservare și regenerare înființat de administratorul și de proprietarul pădurii din veniturile obținute din vânzarea lemnului.

Sunt cazuri în care proprietarii de păduri nu pot plăti costul reîmpăduririi, fie pentru că nu au recoltat lemn, fie pentru că le-au fost retrocedate suprafețe cu dificultăți de regenerare.

Proiectul „Pădurea de Mâine” răspunde acestei nevoi: de a ajuta proprietarii privați să regenereze terenurile forestiere pe care le dețin.

 

Tot ce trebuie să știi

Proiectul se va derula în perioada 2017-2027 (cinci ani de plantări, plus cel puțin trei ani de îngrijire a puieților).

În România, pe suprafețe private de fond forestier, ale căror proprietari au aplicat pentru participarea la proiect.

Specialiștii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava vor analiza suprafețele și proiectele de plantare folosind o metodologie specifică.

 

Cine suntem

Proiectul „Pădurea de Mâine” reprezintă dovada angajamentului nostru față de gestionarea responsabilă a pădurilor din România. Prin acțiunile noastre dorim să contribuim la viața comunităților locale și să generăm conținut educativ de calitate care să modeleze generațiile următoare, învățând respectul și iubirea față de natură și bogățiile acesteia.

Inițiativa Asociației Administratorilor de Păduri din România vine ca reacție naturală la situația problematică a suprafețelor împădurite degradate ale căror proprietari se află în imposibilitatea de a începe lucrări de întreținere și plantare. În acest demers, reprezentanți ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava se implică prin acordarea sprijinului științific ce ține de analiza și selecția suprafețelor, dar și a documentațiilor tehnice de reîmpădurire. HS Timber Group asigură resursele financiare pentru implementarea și administrarea activităților de plantare.


Ciprian Palaghianu

Director de Proiect din partea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

Sunt inginer silvic, absolvind facultatea în anul 2001. Ulterior mi-am finalizat teza de doctorat în domeniul regenerării pădurii la Universitatea Stefan cel Mare din Suceava (2009). Experiența profesională am dobândit-o în cadrul Universității Stefan cel Mare din Suceava, fiind reprezentată de activități de predare (disciplinele: Împăduriri, Ecologia și managementul peisajului, Reconstrucția ecologică a ecosistemelor degradate) și cercetare în domeniul forestier (14 proiecte de cercetare, dintre care unsprezece naționale şi trei proiecte internaționale, cu tematică legată de modelarea forestieră, regenerarea pădurii, monitorizarea biodiversității în păduri naturale, cartarea şi reconstrucția ecologică a terenurilor degradate). Am desfășurat activități de consultanță în cadrul grupului de lucru de revizuire a normelor tehnice silvice referitoare la activitățile de împădurire.

Dorel Fechete

Director executiv al Asociației Administratorilor de Păduri

Sunt inginer silvic, cu treizeci de ani de experiență în domeniu. Am intrat în silvicultură de la vârsta de 14 ani, mergând pe urmele tatălui meu. Am absolvit Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere de la Brașov și am lucrat la ocolul silvic “Valea Sadului” din Tălmaciu apoi la ocolul silvic Săliște. Am lucrat la toate nivelele, la plantat, la cules de fructe de pădure, am reuşit să nu sar nicio etapă şi astfel, atunci când am ajuns în situaţia de a conduce un ocol silvic, să supraveghez activitatea unor oameni, mi-a fost mult mai uşor să gestionez o astfel de situaţie atât la birou cât şi pe teren. În anul 2002 am înfiinţat Ocolul Silvic privat “Valea Frumoasei” pe lângă primăria oraşului Sălişte iar din 2013 sunt director executiv al Asociației Administratorilor de Păduri.

Ionuț Apostol

Director executiv, Fundația Pădurea de Mâine

Am absolvit Facultatea de Geografie și Geologie din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași iar apoi am activat timp de 15 ani în organizații de protecție a mediului. Activitățile mele au fost axate în principal pe tranziția de la combustibili fosili la energie curată iar în ultimii ani s-au adăugat protejarea pădurilor și gospodărirea responsabilă a acestora. Mă ocup de gestionarea proiectului ‘Pădurea de Mâine’ și aduc în echipă o perspectivă a celui care nu este inginer silvic dar este în egală măsură un iubitor al naturii.