Programe

Fundația derulează patru programe:

  • Programul de Reîmpădurire a suprafețelor de fond forestier cu dificultăți de regenerare
  • Programul de Dezvoltare Comunitară
  • Programul de Silvicultură Responsabilă

 

Programul de Reîmpădurire

Programul de reîmpădurire vine în sprijinul proprietarilor de suprafețe de fond forestier cu dificultăți de regenerare care nu dețin resursele pentru reîmpădurire. Programul este dezvoltat în parteneriat cu Asociația Administratorilor de Păduri și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.

Proiectul își propune plantarea unui milion de puieți pe parcursul a cinci ani. Lucrările de întreținere și monitorizare vor continua timp de cel puțin trei ani pentru a asigura atingerea obiectivului, respectiv instalarea cu succes a vegetație forestiere.

Regenerarea pădurilor din fondul forestier are loc, de obicei, în mod natural – fără să fie necesare intervenții externe. Când acest lucru nu este posibil, proprietarul este obligat prin lege să reîmpădurească. În mod normal, costurile de plantare sunt acoperite de fondul de conservare și regenerare înființat de administratorul și de proprietarul pădurii din veniturile obținute din vânzarea lemnului. Sunt cazuri în care proprietarii de păduri nu pot plăti costul reîmpăduririi, fie pentru că nu au recoltat lemn, fie pentru că le-au fost retrocedate suprafețe cu dificultăți de regenerare. Pădurea de Mâine răspunde acestei nevoi: de a ajuta proprietarii privați să regenereze terenurile forestiere pe care le dețin.

Programul este dezvoltat în baza unui concept iar selecția proiectelor finanțate are loc în urma aplicării unei metodologii, fiecare proiect obținând astfel un scor.

Proiectele analizate și pre-selectate de echipa programului sunt înaintate către un consiliu consultativ al programului până la data de 31 octombrie a fiecărui an. Consiliul Director al Fundației aprobă lista proiectelor, în baza evaluării și scorului acestora, și bugetul asociat până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

 

Programul de Dezvoltare Comunitară

Misiunea noastră este de a răspunde unora dintre nevoile comunităților care nu sunt acoperite sau sunt acoperite incomplet sau într-un mod satisfăcător de alte tipuri de instituții.

Sprijinim proiecte și inițiative din zona dezavantajate pentru a aduce îmbunătățiri ale serviciilor comunitare – grădinițe, școli, instituții și locuințe pentru persoane dezavantajate, instituții pentru bătrâni, servicii de urgență, instituții medicale, clădiri publice precum și evenimente ale comunității.

Punem accent pe grădinițe, școli și proiecte ale căror beneficiari sunt copii. Vom dezvolta pentru 2020 un program de tipul Școala în pădure.

Aplicațiile sunt colectate de directorul executiv și sunt dezvoltate în comun de sponsori, fundație și beneficiari. Consiliul Director se întrunește trimestrial pentru a discuta și aproba aplicațiile analizate, pentru a asigura conformarea cu principiile fundației.

 

Programul de Silvicultură Responsabilă

Sprijinim și dezvoltăm proiecte și inițiative care contribuie la gestionarea responsabilă a pădurilor (inclusiv certificarea forestieră), trasabilitatea lemnului, silvicultură cu impact redus asupra mediului, reîmpădurire și protejarea biodiversității.

Sprijinim educația, cercetarea, dezvoltarea și inovarea în silvicultură și industria lemnului prin proiecte pentru studenți, dotarea laboratoarelor, proiecte și evenimente.

 

Fundația invită profesioniștii din domeniul forestier și factorii interesați să ne transmită sugestii, propuneri de proiecte, opinii, idei pentru dezvoltarea programelor și îmbunătățirea intervențiilor acestora, precum și cu privire la componența consiliului consultativ al fundației. Căutăm persoane cu experiență în domeniile silvicultură, protecția mediului și schimbări climatice, dezvoltare regională, educație, trasabilitate a lemnului. Vă rugăm să transmiteți ideile și sugestiile directorului executiv al fundației, Ionuț Apostol, contact@padureademaine.ro.