Despre Fundația Pădurea de Mâine

Fundația Pădurea de Mâine este o organizație neguvernamentală, apolitică și non-profit ce are drept obiectiv promovarea rolului pădurii în lupta cu schimbările climatice prin proiecte de împădurire și reîmpădurire, educație și conștientizare sau susținerea inovării în domeniul silviculturii durabile.

Viziune, Misiune & Obiective

Provocarea generației noastre este acțiunea climatică eficientă. În viziunea noastră, pădurea este cel mai bun instrument în lupta cu schimbările climatice și efectele acestora asupra naturii și comunităților umane.

Pădurile ne pot ajuta să răcorim planeta, pot controla precipitațiile la scară regională sau continentală și sunt cea mai buna metodă de captare și stocare a dioxidului de carbon din atmosferă.

Asigurarea continuității pădurilor, extinderea suprafețelor împădurite și întărirea comunităților care depind de pădurile din România pun în valoare funcțiile de protecție multiple ale ecosistemelor forestiere: a solului și apei, a biodiversității și habitatelor, a comunităților aflate în primul plan al luptei climatice.

Misiunea Fundației Pădurea de Mâine este de a contribui la extinderea, protejarea și gestionarea responsabilă a pădurilor, precum și la întărirea comunităților, pentru ca România să poată gestiona lupta cu efectele schimbările climatice.

Valori

• Grija față de păduri;
• Preocuparea pentru moștenirea climatică pe care o lăsăm generațiilor viitoare;
• Inovația ca mijloc pentru sprijinirea pădurilor;
• Orientarea către soluții;
• Lucrul cu și pentru oameni, cu și pentru comunități;
• Participarea la acțiuni ca actor al comunității și partener de încredere.

Fundația Pădurea de Mâine

Direcții de acțiune

Direcții de acțiune

Păduri pentru Carbon

Fiecare metru cub de lemn captează aproximativ o tonă de CO2, pe care o stochează timp de sute de ani sau chiar mai mult, pe întregul ciclu de viață al lemnului — de la arborele viu, în pădure, până la mobilier sau construcții produse din lemn. Arborii sunt cea mai bună și mai ieftină tehnologie pentru captarea carbonului în lupta cu schimbările climatice.

Proiecte
Plantații pentru stocarea carbonuluiSilvicultură adaptată schimbărilor climatice

Păduri pentru Sol

Cu ajutorul arborilor putem menține fertilitatea și umiditatea solului și luptăm împotriva deșertificării. Această direcție aduce beneficii reale agriculturii și redă circuitului economic terenurile degradate.

Proiecte
Plantații agroforestierePlantații de reconstrucție a soluluiCombaterea deșertificării și secetei

Păduri pentru Ape

Pădurile cresc nivelul precipitațiilor, purifică apa potabilă și protejează biodiversitatea acvatică. Plantând păduri și gestionându-le responsabil, salvăm cursurile de apă potabilă și alimentarea rezervelor subterane și protejăm habitate prețioase.

Proiecte
Protecția ecosistemelor acvatice prin silvicultură responsabilăCreșterea umidității atmosferice

Păduri pentru Biodiversitate

Pădurile sunt habitate esențiale pentru cele mai diverse forme de viață, iar pădurile din România sunt recunoscute pentru biodiversitatea lor, unică în Europa.

Proiecte
Plantații forestiere cu pomi fructiferiConservarea faunei sălbaticeResălbăticirea României

Păduri pentru Comunități

Comunitățile prospere sunt cei mai buni gardieni și administratori ai pădurilor, cu ajutorul celor mai noi tehnologii din silvicultură și ecologie. Totodată, comunitățile urbane pot combate mai eficient efectele schimbărilor climatice cu ajutorul pădurilor.

Proiecte
Plantarea de păduri urbaneProgramul Comunitățile Pădurii de MâineSilvicultură responsabilă

Păduri pentru Ape

Pădurile cresc nivelul precipitațiilor, purifică apa potabilă și protejează biodiversitatea acvatică. Plantând păduri și gestionându-le responsabil, salvăm cursurile de apă potabilă și alimentarea rezervelor subterane și protejăm habitate prețioase.

Proiecte
Protecția ecosistemelor acvatice prin silvicultură responsabilăCreșterea umidității atmosferice
Echipa Fundației

Misiunea noastră este posibilă datorită echipei noastre.