Înscrie un proiect

Proiectul „Pădurea de Mâine” vine în ajutorul proprietarilor privați care nu au resursele necesare pentru implementarea acțiunilor de regenerare a terenurilor forestiere pe care le dețin și care cu timpul s-au degradat.

Înainte de a înscrie suprafața în procesul de selecție din cadrul proiectului desfășurat, te rugăm să parcurgi următoarele informații.

În cadrul proiectul vom planta un milion de arbori pe suprafețe de fond forestier cu dificultăți de regenerare. „Pădurea de Mâine” își propune să sprijine proprietarii ce nu au capacitatea să deruleze lucrări de regenerare pe terenurile lor de fond forestier.

Orice proprietar privat de păduri și unitate administrativ-teritorială din România va putea aplica pentru participare în proiect cu propuneri de reîmpădurire. Toate proiectele de plantare vor fi analizate de o echipă din cadrul Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava – atât propunerile depuse prin intermediul padureademaine.ro cât și cele colectate de ocoalele silvice membre ale Asociației Administratorilor de Păduri din România.

Toate propunerile de reîmpădurire care întrunesc condițiile de eligibilitate vor primi în urma analizei echipei Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava un scor, rezultat din aplicarea unui set de indicatori silvo-tehnici și socio-economici. Indicatorii urmăresc compatibilitatea cu cadrul european și internațional referitor la acțiunile de reîmpădurire, recomandările și prevederile sistemelor de certificare forestieră și normativele tehnice naționale. În ordinea scorului astfel obținut, proiectele de reîmpădurire vor fi puse în practică, în limita a 200,000 de puieți plantați pe an. Proiectele ce nu sunt selectate într-o primă sesiune de selecție intră din nou în competiție cu proiectele din următoarea sesiune.

Condiții de eligibilitate a suprafețelor:

  • Teren din fondul forestier cu dificultăți de regenerare;
  • Teren aflat în proprietate privată (a persoanelor fizice, juridice, ale formelor asociative) sau în proprietatea unităților administrativ-teritoriale: primării, consilii locale, consilii județene);
  • Proprietarul are încheiat un contract de administrare sau de prestări servicii silvice cu un ocol silvic;
  • Proprietarul își exprimă acordul pentru accesul reprezentanților și împuterniciților partenerilor proiectului „Pădurea de Mâine” pe suprafețele de plantare atât terestru cât și prin intermediul dronelor pentru filmare, pentru verificări ale terenului și ale rezultatelor acțiunilor de plantare.

Proiectul se va derula în perioada 2018-2024, după cum urmează:

  • 2018-2022: plantări și lucrări de îngrijire
  • 2018-2024: lucrări de îngrijire

Suprafețele de plantare vor fi selectate în baza unei metodologii specifice de către specialiștii Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, iar plantările vor fi făcute în baza unor documentații tehnice, urmărind tipul natural fundamental de pădure. În cazul suprafețelor din situri Natura 2000, parcuri naționale și naturale și alte situri sub regim de protecție, plantările se vor realiza numai cu acordul administratorului și al autorităților relevante.

Pentru a înscrie proprietatea la una dintre campaniile de plantare din cadrul proiectului „Pădurea de Mâine”, te rugăm, să completezi câmpurile alăturate.

Echipa noastră te va contacta telefonic și prin e-mail pentru a îți transmite informații suplimentare.

Îți mulțumim și te așteptăm să ne urmărești și pe Facebook și YouTube!

Metodologia Proiectului