Politica de confidențialitate

Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe pagina www.padureademaine.ro

1. Conform cerințelor legale pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Fundația Pădurea de Mâine, cu sediul în București, str. Grigore Alexandrescu nr. 59, et. 2, cod fiscal 40556448 (numită în continuare și „Fundația”) are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează UTILIZATORII.

2. Fundația va colecta următoarele datele de identificare ale UTILIZATORILOR: numele, prenumele, email, localitatea de domiciliu și numărul de telefon.

3. Datele cu caracter personal colectate vor fi stocate pentru o perioadă de maxim 7 ani.

4. Prin bifarea căsuței „am citit si îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile regulamentului privind prelucrarea datelor”, utilizatorii iau la cunoștință și consimt cu privire la procesarea datelor cu caracter personal menționate la punctul 2 de mai sus, inclusiv cu privire la dezvăluirea către terți, persoane împuternicite ale Fundației, a acestor date.

5. Cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, UTILIZATORII pot: a) solicita informații cu privire la prelucrarea acestora, în condițiile legii; b) solicita să fie rectificate și/sau actualizate dacă sunt incorecte; c) obiecta cu privire la prelucrarea lor, în condițiile legii, sau d) solicita ca aceste date să fie șterse sau anonimizate, în condițiile legii.

6. UTILIZATORII beneficiază de dreptul de acces și de intervenție asupra datelor, se pot opune prelucrării acestora şi pot solicita oricând ștergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi, pot adresa o cerere utilizând următoarele date de contact:

– Adresa: Fundația Pădurea de Mâine, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, Et. 2, 010623, Sector 1, Bucureşti, România

– Tel: +40 721 251 207

– e-mail: contact@padureademaine.ro