Comunitățile Pădurii de Mâine
Comunitățile Pădurii de Mâine

În viziunea noastră, cele mai sănătoase păduri sunt gestionate de comunități prospere, în pas cu noile tehnologii din domeniul silvicultural. Prin programul Comunitățile Pădurii de Mâine, Fundația Pădurea de Mâine alocă finanțări nerambursabile în perioada 2022 – 2031, în limita resurselor financiare disponibile și a unui plafon anual, cu respectarea liberei concurențe, principiului eficacității utilizării resurselor, transparenței și tratamentului egal. Proiectul se desfășoară pe teritoriul României în concordanță cu normele și legislația în vigoare.

Programul Comunitățile Pădurii de Mâine vizează dezvoltarea durabilă a comunităților forestiere din România, inclusiv prin promovarea gestionării responsabile a pădurilor.

Obiectivele programului urmăresc:

 • Promovarea gestionării responsabile a pădurilor, a managementului adecvat al ariilor protejate și conservării biodiversității din zonele forestiere;
 • Contribuirea la creșterea calității vieții în comunitățile forestiere;
 • Cultivarea respectului și iubirii față de natură și bogățiile acesteia prin conștientizare și educație de calitate a locuitorilor din zonele forestiere;
 • Oferirea de șanse egale la dezvoltarea comunităților forestiere;
 • Sprijinirea implementării tehnologiilor inovatoare cu emisii reduse de carbon.

Buget & Granturi

 • Bugetul total al programului este de 150.000 € pentru anul 2024;
 • Granturile cuprind finanțări cuprinse între 3.000 și 30.000 €;
 • Nu se solicită în mod expres cofinanțare din partea solicitanților, dar contribuțiile proprii se punctează suplimentar.

Grupuri țintă

 • Cetățeni din comunități forestiere;
 • Proprietari/administratori de păduri;
 • Autorități publice locale/instituții publice;
 • ONG-uri/parteneri sociali/universități cu preocupări în tematica managementului sustenabil al pădurilor;
 • ONG-urile cu expertiză în conservarea naturii și al managementul ariilor protejate;
 • Copii, elevi, studenți, etc.

Entități eligibile

 • Proprietari/administratori de păduri și/sau asociații ale acestora (composesorate, obști de moșneni, obști răzășești, păduri grănicerești și alții);
 • Unități Administrativ Teritoriale, deținătoare de pădure/spațiu de împădurire sau asociațiile acestora;
 • ONG-uri cu preocupări în managementul sustenabil al pădurilor;
 • ONG-urile cu expertiză în conservarea naturii și al managementul ariilor protejate;
 • ONG-uri locale, comunitare, întreprinderi sociale, cooperative;
 • Instituții de educație (grădinițe, școli, licee, universități) și institute de cercetare în domeniul silviculturii.

Domeniile prioritare de finanțare vor fi definite pentru fiecare ciclu anual de finanțare, dar trebuie să urmărească obiectivele specifice ale programului. Mai multe exemple de tipuri de activități și cheltuieli eligibile sunt oferite în Ghidul Solicitantului.

Educație

Proiectele vizează creșterea respectului față de natură prin educarea părților interesate pentru administrarea responsabilă a pădurilor în comunitățile forestiere.

Cercetare, inovare și transfer tehnologic

Dezvoltarea cercetării/inovării și transferului tehnologic în domeniile managementului forestier sustenabil.

Decarbonizare

Implementarea noilor tehnologii care au drept obiectiv reducerea amprentei de carbon pentru entitățile care își desfășoară activitatea în domeniul silvic.

Economie socială

Dezvoltarea economiei sociale în comunitățile forestiere — organizații comunitare eficiente care promovează dezvoltarea economică sustenabilă și echitabilă a comunităților.

Creșterea suprafețelor împădurite

Creșterea ponderii suprafețelor reîmpădurite/împădurite în zonele actualelor/viitoarelor comunități forestiere.

Calendar 2024

 • Depunerea proiectelor: 1 februarie – 31 martie 7 aprilie 2024
 • Evaluarea proiectelor: 1 aprilie – 31 mai 2024
 • Anunțarea rezultatelor: 15 iunie17-21 iunie 2024
 • Contractare: 15 iunie – 15 iulie 2024

Actualizare,21 iunie 2024: Rezultatele jurizării au fost publicate. Procesul verbal al comisiei de evaluatori independenți poate fi citit la linkul de mai jos (.pdf)

Procesul verbal al comisiei

Actualizare, 15 iunie 2024: Rezultatele jurizării vor fi publicate după validarea de către board-ul Fundației, în săptămâna 17-21 iunie. Mulțumim pentru înțelegere.

Actualizare, 1 aprilie 2024: La cererea mai multor participanți la webinarul de pe 1 martie, deadline-ul de transmitere a proiectelor pentru sesiunea de granturi 2024 a fost prelungit până pe 7 aprilie, ora 23:59. (Nu, nu este o păcăleală. Serios!)

Propunerile de proiecte vor fi trimise pe adresa contact@padureademaine.ro. Evaluarea acestora va fi realizată de evaluatori profesioniști și independenți, conform documentelor publicate mai jos.

Q&A (Webinar)

Pe 1 martie, ora 19:00, directorul executiv al Fundației și managerul de proiect vor răspunde la toate întrebările în cadrul unui webinar pe Zoom. Pentru a putea participa, vă rugăm să vă înregistrați.


Ultimele știri din programul Comunitățile Pădurii de Mâine