Programul de împădurire și reîmpădurire reprezintă cel mai important instrument prin care Fundația Pădurea de Mâine contribuie activ la lupta împotriva schimbărilor climatice. Pădurile ne pot ajuta să răcim planeta, pot controla precipitațiile la scară continentală și sunt cea mai buna metodă de captare și stocare a CO2 din atmosferă. Fundația Pădurea de Mâine lucrează activ la dezvoltarea și implementarea unor proiecte de stocare de carbon.

În toate proiectele de împădurire și reîmpădurire ale Fundației, plantările sunt urmate de lucrări de întreținere și monitorizare timp de cel puțin trei ani, pentru a asigura instalarea cu succes a vegetație forestiere. Principalele direcții de acțiune ale acestui program sunt următoarele:

Împădurire & Reîmpădurire

Sprijin pentru proprietarii de fond forestier cu dificultăți de regenerare (dezastre naturale, terenuri forestiere degradate)

 • Fundația Pădurea de Mâine își propune să sprijine proprietarii ce nu au capacitatea să deruleze lucrări de regenerare pe terenurile lor de fond forestier.
 • Orice proprietar privat de păduri și unitate administrativ-teritorială din România este eligibilă pentru a primi finanțare;
 • Vor avea prioritate terenurile afectate de calamități naturale precum doborâturi de vânt sau incendii de pădure.

Împădurirea pășunilor dezafectate și a terenurilor agricole degradate

 • Fundația Pădurea de Mâine va achiziționa sau va colabora cu proprietari privați și cu unități administrativ-teritoriale din România în vederea împăduririi pășunilor dezafectate și a terenurilor agricole degradate, precum și trecerea acestora în fondul forestier al României.

Împădurirea terenurilor neutilizate (fără utilitate agricolă sau forestieră)

 • În România sunt 2 milioane de ha de teren fără folosință agricolă sau forestieră;
 • Fundația Pădurea de Mâine va achiziționa sau va colabora cu proprietari privați și cu unități administrativ-teritoriale din România în vederea împăduririi acestor suprafețe, și a trecerii acestora în fondul forestier al României.

Proiecte privind stocarea de carbon

 • ARR — Împădurire / Reîmpădurire / Revegetare terenuri agricole neproductive;
 • IFM — Îmbunătățirea managementului pădurilor (ERA — Extinderea vârstei de rotație, Restaurare — refacerea pădurii subpopulate etc.);

Reziliență la schimbări climatice

Plantarea de păduri urbane

 • Pădurile și micro-pădurile urbane oferă o soluție viabilă la efectele schimbărilor climatice asupra orașelor. Acestea pot fi plantate pe suprafețe mici, dar efectele benefice sunt nenumărate (îmbunătățirea calității aerului, o viteza de creștere de zece ori mai mare sau asigurarea unei biodiversități de douăzeci de ori mai ridicată);
 • Fundația Pădurea de Mâine dorește să colaboreze cu actorii publici sau privați pentru creșterea numărului de păduri urbane din România.

Susținerea și dezvoltarea sistemelor agroforestiere pentru extinderea pădurilor în zona de câmpie

 • Având în vedere valurile de secetă care afectează culturile și terenurile agricole din sudul și estul României, sistemele agroforestiere au rolul de a stabiliza și fertiliza solul, precum și de a crește gradul de umiditate. Aceste aspecte favorizează o producție agricolă sporită precum și o stabilizare a solurilor în fața procesului de deșertificare;
 • Fundația Pădurea de Mâine dorește să promoveze acest concept pe scară largă în România și să colaboreze cu actorii interesați specializați pentru a extinde plantațiile de arbori în zona de câmpie.

Completarea pădurilor slab regenerate cu specii cu valoare mare de biodiversitate

 • Reconstituirea structurală a culturilor insuficient regenerate sau monoculturilor cu specii mixte, reziliente climatic, inclusiv specii fructifere (pin mediteraneean, castan comestibil, scoruș păsăresc, cireș, păr/măr sălbatic, sorb, ulm etc.).

1.180.674

puieți plantați

290

hectare

65

șantiere

11

județe


Harta șantierelor de plantare

Pe harta de mai jos puteți explora toate șantierele înființate începând cu anul 2017.

Ultimele știri din Programul de Împădurire & Reîmpădurire