Având în vedere problemele din agricultura românească generate de schimbările climatice precum seceta pedologică, deșertificarea terenurilor sau culturi neproductive, natura este cea care ne poate oferi cele mai bune și sustenabile soluții. Sistemele agrosilvice contribuie la dezvoltarea unei agriculturi mai eficiente prin beneficiile aduse de arbori și pădure: fertilizarea solului, creșterea gradului de umiditate sau protecția culturilor agricole.

Un sistem agrosilvic este interacțiunea dintre agricultură și specii forestiere, inclusiv utilizarea agricolă a arborilor și a altor specii forestiere. Interacțiunile dintre arbori și alte componente ale agriculturii pot fi importante în multe privințe: pe câmp (unde copacii și culturile sunt cultivate împreună), în ferme (unde copacii pot oferi furaj pentru animale, combustibil, hrană, adăpost sau venituri din produse, inclusiv lemn) și peisaje (unde utilizările terenurilor agricole și forestiere se combină în determinarea furnizării de servicii ecosistemice).


Sistemele agrosilvice reprezintă sisteme agricole și forestiere care încearcă să echilibreze diverse nevoi:

  • Să producă arbori pentru lemn și alte scopuri comerciale;
  • Să producă o aprovizionare diversă și adecvată de alimente nutritive, atât pentru a satisface cererea piețelor, cât și pentru a satisface nevoile producătorilor înșiși;
  • Să asigure protecția mediului natural, astfel încât acesta să continue să ofere resurse și servicii de mediu pentru a satisface nevoile generațiilor prezente și ale celor viitoare.

Fundația Pădurea de Mâine își propune să susțină orice inițiativă în acest sens pentru a atinge următoarele obiective:

  • Eficientizarea modului în care agricultura este practicată în România și asigurarea unei utilizări sustenabile a terenurilor agricole;
  • Extinderea suprafețelor împădurite în zona de câmpie. În acest moment, în România, mai puțin de 7% din păduri se regăsesc în această zonă geografică.

Ultimele știri din Programul Sisteme Agroforestiere