Fundația Pădurea de Mâine

În viziunea noastră, asigurarea continuității pădurilor și a multiplelor lor funcții de protecție, în special cea de protecție a biodiversității, precum și a celei de producție are la bază combaterea sărăciei în mediul rural, educația, cercetarea, dezvoltarea și inovarea în domeniul silviculturii și al industriei lemnului; de asemenea, industria lemnului are un rol important în comunitățile în care activează și poate să răspundă unora dintre nevoile comunităților care nu sunt acoperite sau sunt acoperite incomplet sau într-un mod satisfăcător de alte tipuri de organizații.

Misiunea Fundației Pădurea de Mâine este de a contribui la protejarea și gestionarea responsabilă a pădurilor și dezvoltarea unei economii forestiere sustenabile în România.

Valorile noastre sunt:

  • transparență și deschiderea către beneficiari, parteneri, autorități, finanțatori, media, cu informații complete privind activitățile organizației;
  • participarea ca actor al comunității, receptarea informațiilor și sugestiilor din comunitățile în care activăm; participarea membrilor, voluntarilor, executivului și consiliului director la dezvoltarea strategiei organizației, la implementarea și evaluarea activităților organizației;
  • răspunderea – respectarea obligațiilor ce îi revin organizației prin statutul său, cadrul legislativ național, prin raporturile externe ale organizației cu finanțatori, voluntari, parteneri precum și cu beneficiarii fundației;
  • eficienţă și eficacitate în utilizarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor fundației;
  • coerenţa – înscrierea acțiunilor organizației în misiunea acesteia.

Consiliul Director

Consiliul Director este organul de conducere și administrare al fundației și este format din:

Michael Proschek-Hauptmann, Președinte

Michael Proschek-Hauptmann este în prezent șeful departamentului de conformitate și sustenabilitate al HS Timber Group și începând din luna martie 2017 răspunde de agenda de conformitate și sustenabilitate a grupului. Dl. Michael Proschek-Hauptmann, care a studiat biologia, are mulți ani de experiență în domeniul organizațiilor neguvernamentale, politicilor de mediu și de dezvoltare durabilă.

El a fost timp de peste opt ani directorul asociației organizațiilor de protecție a mediului și naturii Umweltdachverband și a jucat un rol important în dezvoltarea pozitivă și reorientarea asociației. În același timp, el a fost membru al consiliului de administrație al inițiativei globale de certificare a lemnului PEFC™ International. Fiind președintele unei rețele de experți pentru fundații caritabile din Austria (viel.anthropie), are expertiză specială în acest domeniu.

Florin Dumbravă, Vicepreședinte

Florin Dumbravă este absolvent de drept, cu experiență în administrație publică și organizații non-profit (Director la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Manager Zonal la Worldvision România), de 10 ani activează în domeniu privat, conducând departamentul juridic în mai multe companii multinaționale în diferite industrii – retail, energie, industria lemnului.

Deucalion Hoștină, Trezorier

Deo Hoștină a studiat științe economice și are experiență în domeniul privat, în mai multe industrii (media, telecomunicații, bunuri de consum, industria lemnului) în posturi de coordonator financiar, analist și director financiar. Coordonează proiecte ce implică resurse diverse la nivel național și multinațional.

Tibor-Sándor Kádár, Membru

Tibor-Sándor Kádár este absolvent al Facultății de Silvicultură și Exploatări  Forestiere din cadrul Universității Transilvania din Brașov și de 12 ani activează în domeniu, cu un focus special pe silvicultură, protecția naturii, conservarea biodiversității, managementul proiectelor, sustenabilitate și educație ecologică. Tibor-Sándor Kádár este, de asemenea, auditor de lanțuri de custodie și consultant de certificare a managementului forestier.

Director executiv

Directorul executiv al fundației este Ionuț Apostol.

Ionuț a absolvit Facultatea de Geografie și Geologie din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași iar apoi a activat timp de 15 ani în organizații de protecție a mediului. Activitățile sale au fost axate în principal pe tranziția de la combustibili fosili la energie curată iar în ultimii ani s-au adăugat protejarea pădurilor și gospodărirea responsabilă a acestora. Se ocupă de administrarea fundației și aduce în echipă o perspectivă a celui care nu este inginer silvic dar este în egală măsură un iubitor al naturii.

Consiliul Consultativ

actualizare în curând