Fundația Pădurea de Mâine

Fundația Pădurea de Mâine s-a constituit în anul 2019 pentru a crește anvergura programului de reîmpădurire cu același nume, lansat în 2017, și pentru a extinde programele sale în direcții de promovare a silviculturii responsabile, proiecte de educație și dezvoltare comunitară. Pădurea de Mâine a luat naștere ca proiect de reîmpădurire a terenurilor private, dezvoltat de Asociația Administratorilor de Păduri și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cu sprijinul HS Timber Group. 

În viziunea noastră, asigurarea continuității pădurilor și a multiplelor lor funcții de protecție, în special cea de protecție a biodiversității, precum și a celei de producție are la bază combaterea sărăciei în mediul rural, educația, cercetarea, dezvoltarea și inovarea în domeniul silviculturii și al industriei lemnului; de asemenea, industria lemnului are un rol important în comunitățile în care activează și poate să răspundă unora dintre nevoile comunităților care nu sunt acoperite sau sunt acoperite incomplet sau într-un mod satisfăcător de alte tipuri de organizații.

Misiunea Fundației Pădurea de Mâine este de a contribui la protejarea și gestionarea responsabilă a pădurilor și dezvoltarea unei economii forestiere sustenabile în România.

Valorile noastre sunt:

  • transparență și deschiderea către beneficiari, parteneri, autorități, finanțatori, media, cu informații complete privind activitățile organizației;
  • participarea ca actor al comunității, receptarea informațiilor și sugestiilor din comunitățile în care activăm; participarea membrilor, voluntarilor, executivului și consiliului director la dezvoltarea strategiei organizației, la implementarea și evaluarea activităților organizației;
  • răspunderea – respectarea obligațiilor ce îi revin organizației prin statutul său, cadrul legislativ național, prin raporturile externe ale organizației cu finanțatori, voluntari, parteneri precum și cu beneficiarii fundației;
  • eficienţă și eficacitate în utilizarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor fundației;
  • coerenţă – înscrierea acțiunilor organizației în misiunea acesteia.

Viziune, misiune și valori

În viziunea noastră, asigurarea continuității pădurilor și a multiplelor lor funcții de protecție, în special cea de protecție a biodiversității, precum și a celei de producție are la bază combaterea sărăciei în mediul rural, educația, cercetarea, dezvoltarea și inovarea în domeniul silviculturii și al industriei lemnului; de asemenea, industria lemnului are un rol important în comunitățile în care activează și poate să răspundă unora dintre nevoile comunităților care nu sunt acoperite sau sunt acoperite incomplet sau într-un mod satisfăcător de alte tipuri de organizații.

Misiunea Fundației Pădurea de Mâine este de a contribui la protejarea și gestionarea responsabilă a pădurilor și dezvoltarea unei economii forestiere sustenabile în România.

Valorile noastre sunt:

  • transparență și deschiderea către beneficiari, parteneri, autorități, finanțatori, media, cu informații complete privind activitățile organizației;
  • participarea ca actor al comunității, receptarea informațiilor și sugestiilor din comunitățile în care activăm; participarea membrilor, voluntarilor, executivului și consiliului director la dezvoltarea strategiei organizației, la implementarea și evaluarea activităților organizației;
  • răspunderea – respectarea obligațiilor ce îi revin organizației prin statutul său, cadrul legislativ național, prin raporturile externe ale organizației cu finanțatori, voluntari, parteneri precum și cu beneficiarii fundației;
  • eficienţă și eficacitate în utilizarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor fundației;
  • coerenţă – înscrierea acțiunilor organizației în misiunea acesteia.

Echipa Fundației

Mihail Caradaică

Director executiv

Sunt directorul executiv al Fundației Pădurea de Mâine și lector universitar la Școala Națională de Studii Politice și Administrație (SNSPA). Am absolvit studiile de licență, master și doctorat în Științe Politice în cadrul aceleiași universități și sunt pasionat de studiul politicilor de mediu și de dezvoltarea unor modele socio-economice sustenabile care să contribuie la conviețuirea armonioasă între oameni și natură. Am o experiență bogată în managementul proiectelor precum și o activitate îndelungată în sectorul non-guvernamental.

Roxana Andrei

Asistent administrativ

Am studiat Relații Internaționale și Integrare Europeană în cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative. Ulterior am absolvit masteratul „Development, International Cooperation and Humanitarian Aid” din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană (SNSPA). În prezent sunt doctorandă în cadrul Școlii Doctorale (SNSPA), subiectul de studiu fiind dezvoltarea durabilă, cu accent pe schimbările climatice. Am experiență de peste 3 ani în management de proiect și foarte mult entuziasm în domeniul protecției mediului. Mă ocup de gestionarea administrativă a Fundației Pădurea de Mâine și aduc în echipă perspective optimiste și idealiste pe care împreună cu prietenii, partenerii și voluntarii noștri le vom transforma în realitate.

Consiliul Director

Consiliul Director este organul de conducere și administrare al fundației și este format din:

Michael Proschek-Hauptmann, Președinte

Michael Proschek-Hauptmann este în prezent șeful departamentului de conformitate și sustenabilitate al HS Timber Group și începând din luna martie 2017 răspunde de agenda de conformitate și sustenabilitate a grupului. Dl. Michael Proschek-Hauptmann, care a studiat biologia, are mulți ani de experiență în domeniul organizațiilor neguvernamentale, politicilor de mediu și de dezvoltare durabilă.

El a fost timp de peste opt ani directorul asociației organizațiilor de protecție a mediului și naturii Umweltdachverband și a jucat un rol important în dezvoltarea pozitivă și reorientarea asociației. În același timp, el a fost membru al consiliului de administrație al inițiativei globale de certificare a lemnului PEFC™ International. Fiind președintele unei rețele de experți pentru fundații caritabile din Austria (viel.anthropie), are expertiză specială în acest domeniu.

Florin Dumbravă, Vicepreședinte

Florin Dumbravă este absolvent de drept, cu experiență în administrație publică și organizații non-profit (Director la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Manager Zonal la Worldvision România), de 10 ani activează în domeniu privat, conducând departamentul juridic în mai multe companii multinaționale în diferite industrii – retail, energie, industria lemnului.

Deucalion Hoștină, Trezorier

Deo Hoștină a studiat științe economice și are experiență în domeniul privat, în mai multe industrii (media, telecomunicații, bunuri de consum, industria lemnului) în posturi de coordonator financiar, analist și director financiar. Coordonează proiecte ce implică resurse diverse la nivel național și multinațional.

Tibor-Sándor Kádár, Membru

Tibor-Sándor Kádár este absolvent al Facultății de Silvicultură și Exploatări  Forestiere din cadrul Universității Transilvania din Brașov și de 12 ani activează în domeniu, cu un focus special pe silvicultură, protecția naturii, conservarea biodiversității, managementul proiectelor, sustenabilitate și educație ecologică. Tibor-Sándor Kádár este, de asemenea, auditor de lanțuri de custodie și consultant de certificare a managementului forestier.