Fundația Pădurea de Mâine

Fundația Pădurea de Mâine s-a constituit în anul 2019 pentru a crește anvergura programului de reîmpădurire cu același nume, lansat în 2017, și pentru a extinde programele sale în direcții de promovare a silviculturii responsabile, proiecte de educație și dezvoltare comunitară. Pădurea de Mâine a luat naștere ca proiect de reîmpădurire a terenurilor private, dezvoltat de Asociația Administratorilor de Păduri și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cu sprijinul HS Timber Group. 

Viziune, misiune și valori

În viziunea noastră, asigurarea continuității pădurilor și a multiplelor lor funcții de protecție, în special cea de protecție a biodiversității, precum și a celei de producție are la bază combaterea sărăciei în mediul rural, educația, cercetarea, dezvoltarea și inovarea în domeniul silviculturii și al industriei lemnului; de asemenea, industria lemnului are un rol important în comunitățile în care activează și poate să răspundă unora dintre nevoile comunităților care nu sunt acoperite sau sunt acoperite incomplet sau într-un mod satisfăcător de alte tipuri de organizații.

Misiunea Fundației Pădurea de Mâine este de a contribui la protejarea și gestionarea responsabilă a pădurilor și dezvoltarea unei economii forestiere sustenabile în România.

Valorile noastre sunt:

  • transparență și deschiderea către beneficiari, parteneri, autorități, finanțatori, media, cu informații complete privind activitățile organizației;
  • participarea ca actor al comunității, receptarea informațiilor și sugestiilor din comunitățile în care activăm; participarea membrilor, voluntarilor, executivului și consiliului director la dezvoltarea strategiei organizației, la implementarea și evaluarea activităților organizației;
  • răspunderea – respectarea obligațiilor ce îi revin organizației prin statutul său, cadrul legislativ național, prin raporturile externe ale organizației cu finanțatori, voluntari, parteneri precum și cu beneficiarii fundației;
  • eficienţă și eficacitate în utilizarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor fundației;
  • coerenţă – înscrierea acțiunilor organizației în misiunea acesteia.