În primăvara aceasta, Pădurea de Mâine pregătește lucrări de regenerare pentru șase suprafețe, la care se adaugă lucrări de completare cu puieți în cazul unui teren reîmpădurit în primăvara anului trecut. În total, plantăm circa 142 640 de puieți.

Majoritatea suprafețelor sunt greu accesibile, cu condiții dificile de lucru. Mobilizarea comunității locale și a voluntarilor proiectului din regiune va avea loc pentru proiectele din zonele Dorna Candrenilor (județul Suceava) și Dumbrăvița (județul Brașov). În restul cazurilor, lucrările vor fi efectuate integral de ocoalele silvice și/sau firme specializate contractate de acestea.


Borșa, Județul Maramureș, 10 hectare

Un întreg versant montan a fost afectat de incendiu în 2012, iar suprafața a fost retrocedată Primăriei Borșa, ce nu are resursele pentru lucrările necesare. Terenul este în Parcul Natural Munții Maramureșului, iar în vale se află un iaz de decantare a sterilului de la o fostă exploatare minieră.

Proprietar: Primăria Orașului Borșa
Ocolul silvic: Alpina Borșa
Unitatea de producție: UP II Borșa
Unitatea amenajistică: 9B
Coordonate GPS: 47°42’14.00″N, 24°45’11.10″E
Altitudine: 810-1150 m
Expoziție: SE
Înclinare: 46°
Suprafața efectivă de regenerat: 10 ha
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 1345/3321
Grupa ecologică: GE 23
Compoziția țel: 7 MO 2 BR 1 FA
Formula de împădurire: 8 MO 2 Pi
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2012 (incendiu)


Romuli, Județul Bistrița-Năsăud, 8,5 hectare

În 2007 a avut loc o doborâtură de vânt, suprafața a fost reîmpădurită iar apoi plantația a fost distrusă de incendiu în 2017.

Proprietar: Primăria Comunei Romuli
Ocolul silvic: Romuli R.A.
Unitatea de producție: I Romuli
Unitatea amenajistică: 154C, 155B, 155E
Coordonate GPS: 47°33’27.98″N, 24°29’23.38″E
Altitudine: 1200-1400 m
Expoziție: E
Înclinare: 45°
Suprafața efectivă de regenerat: 8,5 ha
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 1111/3322
Grupa ecologică: GE 11
Compoziția țel: 8 Mo 2 La (154C și 155B); 7 Mo, 2 Br, 1 La (155E)
Formula de împădurire: 7 Mo, 3 La
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2017


Merești, Județul Harghita, 3 hectare

În acest caz este vorba de un arboret de pin slăbit, unde s-a intervenit cu o tăiere, cea mai mare parte a suprafeței a fost reîmpădurită însă regenerarea nu a fost de succes (sunt necesari puieți cu balot de sol). Suprafața este cuprinsă în situl Natura 2000 Dealurile Homoroadelor.

Proprietar: Composesorat Merești – Homorodalmas Kozbirtokossag
Ocolul silvic: Zetea
Unitatea de producție: XIV Merești
Unitatea amenajistică: 72B
Coordonate GPS: 46°14’28.65″N, 25°28’8.95″E
Altitudine: 600-700 m
Expoziție: SV
Înclinare: 31°
Suprafața efectivă de regenerat: 3 ha
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 5131/5132
Grupa ecologică: GE48
Compoziția țel: 7 GO, 2 MJ, 1 CA
Formula de împădurire: GO, CI, TE, Ulm, CA.P: 14 mii bucăți; alte specii de biodiversitate (măr pădureț, păr pădureț): 1 mie bucăți.
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2011-2014


Dorna Candrenilor, Județul Suceava, 2 hectare

Pădure de molid din zona tampon a Parcului Național Călimani cu fenomen de uscare și doborâtură de vânt (2010-2016); nu au fost acumulate resurse în fondul de regenerare.

Proprietar: Anastasia Cândrea
Ocolul silvic: Dorna
Unitatea de producție: UP I Negrișoara
Unitatea amenajistică: 146 A
Coordonate GPS: 47°12’58.32″N, 25°11’14.13″E
Altitudine: 1380 – 1418 m
Expoziție: N
Înclinare: 26-32°
Suprafața efectivă de regenerat: 2 ha
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 1113 / 2332
Grupa ecologică: GE 6
Compoziția țel: 8 MO 2 LA
Formula de împădurire: 8Mo 1Br 1La
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2010-2016


Dumbrăvița, Județul Brașov, 10 hectare

Zona a fost despădurită în urmă cu 60 de ani pentru a extinde pășunile; terenul a fost reintrodus în fondul forestier iar primăria a plantat o suprafață de 16 hectare în 2016-2017, cu gorun și frasin.

Proprietar: Primăria Comunei Dumbrăvița
Ocolul silvic: Măieruș R.A.
Unitatea de producție: Perimetrul Forestiera Mare Vlădeni
Coordonate GPS: 45°45’15.31″N, 25°19’54.33″E
Altitudine: 585-610 m
Expoziție: S
Înclinare: 10-15°
Suprafața efectivă de regenerat: 10 ha
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 5314/ 5152
Formula de împădurire: 60% gorun, 40% frasin, paltin de munte, tei argintiu, cireș, fag
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 1950-1960


Belin, Județul Covasna, 1,4 hectare

Suprafața a fost retrocedată ca poiană iar regenerarea este slabă, cu ienupăr și puțin mesteacăn. Suprafața este în situl Natura 2000 Munții Baraolt-Bodoc.

Proprietar: Zoltan Gazdag
Ocolul silvic: Tălișoara
Unitatea de producție: V Zugo
Unitatea amenajistică: 12V
Coordonate GPS: 45°55’21.33″N, 25°39’37.75″E
Altitudine: 860 m
Expoziție: NV
Înclinare: 10°
Suprafața efectivă de regenerat: 1,4 ha
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 4141/4332
Grupa ecologică: GE 29
Formula de împădurire: 8Mo 1Fa, 1Fr
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: >5 ani