Plantare Dumbrăvița

Suprafața de 10 hectare este administrată de Ocolul Silvic Măieruș și se află în proprietatea Primăriei comunei Dumbrăvița. Zona a fost despădurită în urmă cu 60 de ani pentru a extinde pășunile; terenul a fost reintrodus în fondul forestier și o suprafață de 16 hectare a fost plantată în 2016-2017 (gorun și frasin).

În cadrul proiectului, au fost plantați 50.000 de puieți de gorun, paltin și frasin. Ocolul Silvic Măieruș va superviza lucrările de completare și întreținere până în anul 2023 pentru a asigura refacerea completă a pădurii replantate.

Pe 14 aprilie 2018, au ajutat la plantare aproximativ 200 de voluntari de la Ocolul Silvic Măieruș, din comunitatea locală și de la fabricile Holzindustrie Schweighofer.

Proprietar: Primăria Comunei Dumbrăvița

Ocolul silvic: Măieruș R.A.

Unitatea de producție: Perimetrul Forestiera Mare Vlădeni

Coordonate GPS: 45°45’15.31″N, 25°19’54.33″E

Altitudine: 585-610 m

Expoziție: S

Înclinare: 10-15°

Suprafața efectivă de regenerat: 10 ha

Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 5314/ 5152

Formula de împădurire: 60% gorun, 40% frasin, paltin de munte, tei argintiu, cireș, fag

Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 1950-1960