Suprafața de 3 hectare pe care s-a făcut împădurirea este administrată de Ocolul Silvic Zetea și este cuprinsă în situl Natura 2000 Dealul Homoroadelor. În acest caz a fost vorba despre o tăiere, iar suprafața, deși reîmpădurită în trecut, nu a avut succes la regenerare.

La sfârșitul lunii aprilie 2018, au fost plantați 15.000 de puieți de gorun, cireș, tei, ulm, castan, larice, pin, măr pădureț și păr pădureț.

Ocolul Silvic Zetea va superviza lucrările de completare și întreținere până în anul 2023 pentru a asigura refacerea completă a pădurii replantate.

Proprietar: Composesorat Merești – Homorodalmas Kozbirtokossag
Ocolul silvic: Zetea
Unitatea de producție: XIV Merești
Unitatea amenajistică: 72B
Coordonate GPS: 46°14’28.65″N, 25°28’8.95″E
Altitudine: 600-700 m
Expoziție: SV
Înclinare: 31°
Suprafața efectivă de regenerat: 3 ha
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 5131/5132
Grupa ecologică: GE48
Compoziția țel: 7 GO, 2 MJ, 1 CA
Formula de împădurire: GO, CI, TE, Ulm, CA.P: 14 mii bucăți; alte specii de biodiversitate (măr pădureț, păr pădureț): 1 mie bucăți.
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2011-2014