Această suprafață este parte dintr-o pădure de stejar pedunculat pe dune de nisip dintr-un sit Natura 2000, unde regenerarea este foarte dificilă, în urma uscării în masă a unora dintre arborete. Au fost derulate lucrări de reîmpădurire în 2007-2013 însă este nevoie de refacerea completă a unor plantații și de completări cu puieți în alte locuri. În cadrul proiectului vor fi efectuate lucrări de mobilizare a solului, îndepărtarea cioatelor și va fi testat un sistem de irigații pentru asigurarea succesului plantației.

Proprietar: Comuna Berveni
Ocolul silvic: Asociația Salcâmul Ciumești
Unitatea de producție: III Foieni
Unitatea amenajistică: 59 k și 59 A
Coordonate GPS: 47°43’8.80″N, 22°19’52.70″E
Altitudine: 116-138 metri
Expoziție: –
Înclinare: 0-2°
Suprafața efectivă de regenerat: 2,9 hectare
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 6114 / 8337
Formula de împădurire: 6St, 4Fr
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: > 5 ani