Această pădure tânără de fag a fost afectată de un incendiu de litieră în 2016 iar o parte din arborii rămași pe picior s-au uscat sau au fost doborâți de vânt. Composesoratul Aita Seacă are în proprietate în marea majoritate pădure tânără, în care se efectuează tăieri de igienă și rărituri, obținându-se astfel lemn de foc pentru comunitatea locală și venituri cu care se pot acoperi doar costurile de administrare a pădurii. Suprafața afectată de incendiu în 2016 a fost de 9 hectare, din care 4 hectare au fost deja reîmpădurite iar 5 hectare sunt plantate cu sprijinul programului Pădurea de Mâine.

Proprietar: Composeroratul Aita Seacă
Ocolul silvic: Hatod
Unitatea de producție: 14 Aita Seacă
Unitatea amenajistică: 10A
Coordonate GPS: 46° 1’56.91″N, 25°44’27.67″E
Altitudine: 850 de metri
Expoziție: S
Înclinare: 30°
Suprafața efectivă de regenerat: 5
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 4114 / 4420
Formula de împădurire: 60Fa, 30Mo, 5Pam, 5Fr
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2016