Plantare Mărișel

O mie de hectare de pădure aflată în proprietatea Comunei Mărișel au fost afectate de doborâturi de vânt în septembrie 2017, din care peste o sută de hectare trebuie să fie regenerate artificial complet. Veniturile obținute din valorificarea lemnului doborât de vânt sunt insuficiente pentru efectuarea tuturor lucrărilor de reîmpădurire necesare, iar programul Pădurea de Mâine contribuie la regenerarea acestei suprafețe de 9 hectare.

Proprietar: Primăria Comunei Mărișel
Ocolul silvic: Horea Apuseni
Unitatea de producție: 1 Mărișel
Unitatea amenajistică: 14A
Coordonate GPS: 46°38’39.60″N, 23° 2’27.00″E
Altitudine: 1200 de metri
Expoziție: V/ NV
Înclinare: 8-16°
Suprafața efectivă de regenerat: 9 hectare
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 1111/2220
Formula de împădurire: 9Mo, 1La
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2017