Această pădure de stejar pedunculat pe dune de nisip, din cadrul sitului Natura 2000 ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului, s-a uscat în pâlcuri și s-a instalat vegetație arbustivă. Este a doua parcelă din această pădure în care derulăm lucrări de reîmpădurire iar proprietarul acoperă 38% din costuri.

Proprietar: Comuna Căuaș
Ocolul silvic: Codrii Sătmarului
Unitatea de producție: U.P. I Comuna Căuaș
Unitatea amenajistică: 44C
Coordonate GPS: 47°43’30.52″N, 22°17’58.49″E
Altitudine: 130 metri
Expoziție: –
Înclinare: 0°
Suprafața efectivă de regenerat: 0,8 ha
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 6114/ 8337
Grupa ecologică: 93
Formula de împădurire: 8St, 2Fr
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: > 5 ani