Zona a fost afectată de doborâturi de vânt în 2017. Nu există regenerare naturală iar solul este acoperit de vegetație ierboasă deasă. Suprafața face parte din situl Natura 2000 ROSPA0034 Depresiunea Munții Ciucului. Proprietarul poate acoperi 20% din costul lucrărilor de reîmpădurire.