O pădure de molid de 40 de ani pe un versant cu pantă ridicată a fost afectată de o doborâtură de vânt în 2017 și este necesară pregătirea terenului și lucrări de regenerare. Parcela face parte din situl Natura 2000 ROSCI 0285 Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț, din care o suprafață se află în patrimoniul Unesco (aflată la circa 2 km distanță de această parcelă).

Proprietar: Comuna Băiuț
Ocolul silvic: Asociația Salcâmul Ciumești
Unitatea de producție: U.P. II Băiuț
Unitatea amenajistică: 116B
Coordonate GPS: 47°37’19.72″N, 24° 1’35.89″E
Altitudine: 680 – 780 metri
Expoziție: NV
Înclinare: 30°
Suprafața efectivă de regenerat: 0,9 ha
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 1311/ 3333
Grupa ecologică: 16
Formula de împădurire: 10 Mo
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2017