Plantare Strâmbu Băiuț 1

O pădure de molid de 40 de ani pe un versant cu pantă ridicată a fost afectată de o doborâtură de vânt în 2017 și este necesară pregătirea terenului și lucrări de regenerare. Parcela face parte din situl Natura 2000 ROSCI 0285 Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț, din care o suprafață se află în patrimoniul Unesco (aflată la circa 2 km distanță de această parcelă).

Proprietar: Comuna Băiuț

Ocolul silvic: Asociația Salcâmul Ciumești

Unitatea de producție: U.P. II Băiuț

Unitatea amenajistică: 116B

Coordonate GPS: 47°37’19.72″N, 24° 1’35.89″E

Altitudine: 680 – 780 metri

Expoziție: NV

Înclinare: 30°

Suprafața efectivă de regenerat: 0,9 ha

Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 1311/ 3333

Grupa ecologică: 16

Formula de împădurire: 10 Mo

Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2017