Plantare Voșlăbeni 1

Zona a fost afectată de o doborâtură de vânt în 2017, regenerarea naturală este limitată iar parcela este acoperită de vegetație ierboasă densă și pe alocuri de specii pionere. Pădurea face parte in situl Natura 2000 ROSPA0033 Depresiunea Muntii Giurgeului. Proprietarul poate acoperi 20% din costul lucrărilor de reîmpădurire.

 

Proprietar: Comuna Voșlăbeni

Ocolul silvic: Miercurea Ciuc

Unitatea de producție: U.P. II Voșlăbeni

Unitatea amenajistică: 41A, 41B, 42A, 42B

Coordonate GPS: 46°36’16.86″N, 25°39’34.56″E

Altitudine: 900 – 1150  metri

Expoziție: N, NE

Înclinare: 10-28°

Suprafața efectivă de regenerat: 5 ha

Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 1111/ 3333 și 1211/3333

Grupa ecologică: 11 și 15

Formula de împădurire: 10Mo

Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2017