Zona a fost afectată de o doborâtură de vânt în 2017, regenerarea naturală este limitată iar parcela este acoperită de vegetație ierboasă densă și pe alocuri de specii pionere. Pădurea face parte in situl Natura 2000 ROSPA0033 Depresiunea Muntii Giurgeului. Proprietarul poate acoperi 20% din costul lucrărilor de reîmpădurire.

Proprietar: Comuna Voșlăbeni
Ocolul silvic: Miercurea Ciuc
Unitatea de producție: U.P. II Voșlăbeni
Unitatea amenajistică: 41A, 41B, 42A, 42B
Coordonate GPS: 46°36’16.86″N, 25°39’34.56″E
Altitudine: 900 – 1150  metri
Expoziție: N, NE
Înclinare: 10-28°
Suprafața efectivă de regenerat: 5 ha
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 1111/ 3333 și 1211/3333
Grupa ecologică: 11 și 15
Formula de împădurire: 10Mo
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2017