Suprafața de reîmpădurit este o pășune degradată aflată între orașele Târgu Ocna și Slănic Moldova (jud. Bacău). Suprafața a fost introdusă în fondul forestier, a fost plantată fără succes în 1989-1990 și a fost afectată de alunecări de teren masive. Suprafața a fost retrocedată Obștii Salina Târgu Ocna în 2004, cu câteva pâlcuri de vegetație forestieră (fag, mesteacăn) alături de păducel și măceș.

Fundația Pădurea de Mâine a finanțat un studiu pedostațional pentru a determina compoziția de reîmpădurire adecvată pentru această suprafață, iar soluția propusă trebuie să urmeze circuitul de aprobare (existând discrepanțe față de amenajamentul silvic în vigoare).

Pe această suprafață vom planta 75% pin și 25% un amestec din speciile frasin, mojdrean, paltin de munte, carpen, fag, cireș, vișin turcesc, mesteacăn și salcâm (în măsura disponibilității acestora în pepiniere). Sperăm să putem demara lucrările în toamna anului 2021.


Plantare Târgu Ocna: Caseta tehnică

Proprietar: Obștea Composesorat “Salina” Târgu Ocna
Ocolul silvic: Târgu Ocna
Unitatea de producție: XI Salina
Unitatea amenajistică: 77A
Coordonate GPS: 46°18’43.56″N, 26°36’52.79″E
Altitudine: 480-600 metri
Expoziție: E
Înclinare: 33°
Suprafața efectivă de regenerat: 10 hectare
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 4231/ 5232
Formula de împădurire: 75% pin, 25% frasin, mojdrean, paltin de munte, carpen, fag, cireș, vișin turcesc, mesteacăn și salcâm
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: > 5 ani