Comunitățile Pădurii de Mâine

Fundația Pădurea de Mâine implementează programul Comunitățile Pădurii de Mâine prin alocarea de finanțări nerambursabile în perioada 2022 – 2031, în limita resurselor financiare disponibile și a unui plafon anual, cu respectarea liberei concurențe, eficacității utilizării resurselor, transparenței și tratamentului egal. Proiectul se desfășoară pe teritoriul României în concordanță cu normele și legislația în vigoare.

Programul Comunitățile Pădurii de Mâine vizează dezvoltarea durabilă a comunităților forestiere din România, inclusiv prin promovarea gestionării responsabile a pădurilor. Obiectivele programului urmăresc:

 • Promovarea gestionării responsabile a pădurilor, a managementului adecvat al ariilor protejate și conservării biodiversității din zonele forestiere;
 • Contribuirea la creșterea calității vieții în comunitățile forestiere;
 • Cultivarea respectului și iubirii față de natură și bogățiile acesteia prin conștientizare și educație de calitate a locuitorilor din zonele forestiere;
 • Oferirea de șanse egale la dezvoltarea comunităților forestiere.
 • Sprijinirea implementării tehnologiilor inovatoare cu emisii reduse de carbon.
TomorrowsForest_Icon_Budget_1

Buget și granturi

 • Bugetul total al programului este de 300.000 de Euro pentru anul 2023.
 • Valoarea granturilor: cuprinse între 3.000 și 30.000 de Euro.
 • Nu se solicită în mod expres cofinanțare din partea solicitanților, dar contribuțiile proprii se punctează suplimentar.
TomorrowsForest_Icon_WhoCanApply_1

Entități eligibile

 • Proprietari/administratori de păduri și/sau asociații ale acestora  (composesorate, obști de moșneni, obști răzăsești, păduri grănicerești și alții)
 • Unități Administrativ Teritoriale, deținătoare de pădure/spațiu de împădurire sau asociațiile acestora;
 • ONG-uri cu preocupări în managementul sustenabil al pădurilor;
 • ONG-urile cu expertiză în conservarea naturii și al managementul ariilor protejate;
 • ONG-uri locale, comunitare, întreprinderi sociale, cooperative;
 • Instituții de educație (grădinițe, școli, licee, universități) și institute de cercetare în domeniul silviculturii.
TomorrowsForest_Icon_TargetGroup_1

Grupuri țintă

 • Cetățeni din comunități forestiere;
 • Proprietari/administratori de păduri;
 • Autorități publice locale/instituții publice;
 • ONG-uri/parteneri sociali/universități cu preocupări în tematica managementului sustenabil al pădurilor;
 • ONG-urile cu expertiză în conservarea naturii și al managementul ariilor protejate;
 • Copii, elevi, studenți, etc.

Domeniile prioritare de finanțare vor fi definite pentru fiecare ciclu anual de finanțare, dar trebuie să urmărească obiectivele specifice ale programului. Mai  multe exemple de tipuri de activități și cheltuieli eligibile sunt oferite în Ghidul solicitantului.

TomorrowsForest_Icon_Education Programme_1

Educație

Proiectele vizează creșterea respectului față de natură prin educarea părților interesate pentru administrarea responsabilă a pădurilor în comunitățile forestiere.

TomorrowsForest_Icon_SocialEconomy_1

Economie socială

Dezvoltarea economiei sociale în comunitățile forestiere – organizații comunitare eficiente care promovează dezvoltarea economică sustenabilă și echitabilă a comunităților.

TomorrowsForest_Icon_Research_1

Cercetare, inovare și transfer tehnologic

Dezvoltarea cercetării/inovării și transferului tehnologic în domeniile managementului forestier sustenabil.

TomorrowsForest_Icon_Surface_1

Creșterea suprafețelor împădurite

Creșterea ponderii suprafețelor reîmpădurite/împădurite în zonele actualelor/viitoarelor comunități forestiere.

TomorrowsForest_Icon_ForestForCarbon_1

Decarbonizare

Implementarea noilor tehnologii care au drept obiectiv reducerea amprentei de carbon pentru entitățile care își desfășoară activitatea în domeniul silvic.

Evaluarea propunerilor va fi realizată de evaluatori profesioniști și independenți, conform strategiei programului și codului de conduită publicat mai jos. 

Modificările calendarului vor fi anunțate pe toate canalele Fundației Pădurea de Mâine. Puteți descărca documentele oficiale ale programului de finanțare folosind butoanele de mai jos.

Q&A (webinar) – 14 martie 2023, ora 19:00

Directorul executiv al Fundației și managerul de proiect vor răspunde întrebărilor voastre în cadrul unui webinar pe Zoom. Pentru a putea participa, vă rugăm să vă înregistrați folosind butonul alăturat.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați pe adresa Fundației: contact@padureademaine.ro 

de zile rămase pentru
depunerea proiectelor
Perioada de depunere a proiectelor s-a încheiat.

Calendar 2023

 • 1 martie – 15 aprilie 2023 – Perioada de depunere a proiectelor

Ultimele știri din programul Comunitățile Pădurii de Mâine