Comuna Vidra de care aparține parcela de la Măguri-Răcătău este într-o situație dificilă din punct de vedere al gestionării fondului forestier, deoarece are suprafețe extinse de reîmpădurit. O mare parte a proprietății (400 de hectare) a fost afectată de doborâturi de vânt masive și 2011, în special în partea aflată în județul Cluj.

O mare parte a doborâturilor au afectat păduri tinere, astfel încât nu au putut fi acumulate resurse în fondul de regenerare. Această parcelă a fost plantată de ocolul silvic, împreună cu alte parcele din zonă, dar regenerarea nu a avut succes.

În prezent există pâlcuri de regenerare, atât naturală cât și artificială.  Parcela face parte din situl Natura 2000 ROSCI 0233 Someșul Rece. Pădurea de Mâine a plantat la Măguri-Răcătău 10 hectare în 2020 și continuă cu 10 hectare în 2021.


 

Plantare Măguri-Răcătău 2: Caseta tehnică

Proprietar: Comuna Vidra
Ocolul silvic: Abrud
Unitatea de producție: U.P. XII Comuna Vidra
Unitatea amenajistică: 105C
Coordonate GPS: 46°30’33.30″N, 23° 5’48.24″E
Altitudine: 1500 metri
Expoziție: SV
Înclinare: 10°
Suprafața efectivă de regenerat: 10 ha
Tipul natural fundamental de pădure/stațiune (TP/TS): 1131/2530
Grupa ecologică: 12
Formula de împădurire: molid
Momentul îndepărtării vegetației forestiere: 2011